bình chứa khí nén 300l

Giá :

Áp suất làm việc: 8bar - 50bar

Áp suất thiêt  kế: 1,25 lần áp suất thiết kế

Dung tích: 300l

Đường kính: 480mm

Chiều cao: 1800mm

Bề dày tole thép: SS400, CT:4.5mm

 

Nội dung chi tiết:

Ý kiến khách hàng